Mis on motivatsioonikiri?

Tavaliselt esitatakse tööle kandideerimisel lisaks CV-le ka motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjas kirjutad, miks just sina sobid sellele ametikohale, millele kandideerid. Seda tehes lähtu töökohale esitatavatest nõudmistest, ootustest ning töökohal vajaminevatest oskustest.

Motivatsioonikiri on oma ülesehituselt kaaskirja põhjalikum versioon, millega saad juhtida tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele saavutustele. Motivatsioonikirja kirjutades pea meeles, et selle sisu peab äratama tööandja suurema huvi sinu vastu.

Koosta motivatsioonikiri teemalõikude kaupa:

  • Esimeses lõigus kirjuta üldiselt põhjusest, miks otsustad kandideerida: põhjus, töökoht, millele kandideerid ja näiteks ka allikas, kust said teavet vabast töökohast.
  • Teises lõigus rõhuta oma oskuste, kogemuse ja hariduse neid osi, mis tulevad antud töökohal töötamisel kasuks. Pea meeles, et motivatsioonikiri täiendab CV-d, mitte ei korda seda.
  • Kõige olulisem on motivatsioonikirja kolmas lõik, kus põhjendad, miks oled motiveeritud just sellele ametikohale kandideerima ning millist väärtust teie tööle võtmine tööandjale annab.
  • Neljandas lõigus tehke lühike kokkuvõte. Täpsusta, et kirjale on lisatud teie CV. Võid lisada ka märke oma valmisoleku kohta vastata tööandja soovi korral täiendavatele küsimustele ning ootuse osaleda tööintervjuul.
  • Kirja lõppu kirjutad oma nimi ja kontaktid.

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on tavaliselt üks lehekülg. Soovitatav on kasutada mõnd enamlevinud kirjašrifti, nagu näiteks Times New Roman või Arial kirjasuurusega vahemikus 10-12.

Loe juurde motivatsioonikirja ja muude dokumentide koostamise kohta täiendavalt Töötukassa kodulehelt, lehelt minukarjäär.ee.