Milliseid dokumente on vaja tööle kandideerimisel?

Tööle kandideerimiseks tuleb ette valmistada mõned dokumendid, et tulevane tööandja saaks hinnata, milline on sinu sobivus ja valmisolek soovitud tööks. Tööpakkujad soovivad enamasti tutvuda sinu CV-ga, samas võib aga võib juhtuda, et soovitakse ka muid dokumente, näiteks motivatsioonikirja.

Tööle kandideerimine käib enamasti interneti vahendusel, on olemas mitmed portaalid ja veebilehed, kus on võimalik tööpakkumistega tutvuda ja nende keskkondade kaudu ka oma dokumendid teele panna. Enamasti on võimalik saata sooviavaldused ka e-maili teel ja ka posti teel.

Tööandja võib sinult paluda järgmisi dokumente tööle kandideerimisel:

  • CV- ehk sinu elulookirjeldus
  • Motivatsioonikiri – kiri, kus väljendada oma suurt soovi mingil töökohal tööle asumiseks
  • Soovituskiri – selle väljastavad enamasti endised tööandjad ja koostööpartnerid, kus kirjeldatakse sinu oskusi ja tugevusi
  • Avaldus – see on teisisõnu ametlik soov töökohale kandideerimiseks

Lisaks võidakse juurde paluda nt ka haridust tõendavat dokumenti või koolituste tõendeid. Vaata tööpakkumisest kindlasti täpselt järele, mida sinult oodatakse.

CV ehk elulookirjeldus sisaldab:

  • isiklikke andmeid;
  • omandatud haridust;
  • varasemaid töökohti või töökogemust (nt malev, praktika, suvetöö);
  • muid teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis tulevad kandideerimisel kasuks.

Näiteks kui oled olnud aktiivne mõnes noorteorganisatsioonis, õpilasesinduses või oled töötanud vabatahtlikuna, tasub see CV-sse kirja panna. Juhul kui sa oled eelnevalt mõnes ettevõttes või organisatsioonis töötanud või koolitustel osalenud, pane ka see kirja.

Loe juurde CV ja muude dokumentide koostamise kohta täiendavalt Töötukassa kodulehelt või koosta oma CV Stardiplatsi lehel asuva vormi kaudu.

Koostatud Töötukassa allika põhjal